new-slideshow-21 new-slideshow-22
 
 
 
 

Wiemy jak ważne jest poszerzenie wiedzy, aby dostosować się do nowych trendów branżowych, dlatego staramy się systematycznie organizować szkolenia pracowników.

 
 
 
 
Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich systemów dla rozwiązania problemu ścieków, jakimi są biologiczne oczyszczalnie ścieków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z:
  • osadnika gnilnego
  • studzienki
  • rur drenażowych
  • geowłókniny

Oferujemy rozwiązania firmy SOTRALENTZ.